Praktisk info & FAQ

Praktisk information

Aldersgrænser

Er der en aldersgrænse for at komme i Amager Bio og BETA?

Der er ingen aldersgrænse for at komme i Amager Bio eller BETA, medmindre det fremgår af billetten og/eller af koncertbeskrivelsen.


Hvor gammel skal man være for at købe noget i baren?

Dansk lov gælder også i BETA og Amager Bio, så man skal være fyldt 18 år for at få udskænket alkoholiske drikke i barerne.

Billeder og kameraer

Må jeg som gæst tage billeder af musikerne?

I Amager Bio og BETA er det for publikummer som udgangspunkt tilladt til personlig brug at tage billeder med mobiltelefon og almindelige, små lommekameraer, men ikke med professionelt eller semi-professionelt udstyr (dvs. spejlreflekskameraer eller andre kameratyper, med udskiftelige objektiver eller kraftigt zoom-objektiv).

I nogle tilfælde kan artisten have besluttet, at heller ikke mobil- eller lommekameraer må benyttes. Da vil det være skiltet på dagen.

Personalets anvisninger skal i alle tilfælde følges, også i tvivlstilfælde.

Kan jeg tage billeder med mit hobby-spejlreflekskamera?

Som gæst/publikum er svaret desværre nej. Kun fotografer med tilknytning til et medie, der har fået tilladelse på forhånd af spillestedet, må benyttet professionelle eller semiprofessionelle kameraer – dvs. spejlreflekskameraer eller andre kameratyper, med udskiftelige objektiver og/eller kraftigt zoom-objektiv.

Personalets anvisninger skal for såvel publikummer og professionelle fotografer i alle tilfælde følges, også i tvivlstilfælde.


Må jeg filme koncerterne?

Det er ikke tilladt at filme koncerterne.

Personalets anvisninger skal for såvel publikummer og professionelle fotografer i alle tilfælde følges, også i tvivlstilfælde.

Billetter til Amager Bio og BETA

Hvor køber jeg billetter?

Billetter til koncerter og arrangementer i Amager Bio og BETA kan i forsalg købes hos ticketmaster.dk eller andre, hvis koncerten er arrangeret af eksterne. Du finder et salgslink på vores hjemmeside i forbindelse med omtalen/præsentationen af de enkelte koncerter eller på Facebook-eventen.


Jeg havde problemer med at købe en billet, hvad gør jeg?

Er der problemer med købs-flowet, må vi bede dig om at tage kontakt til supporten hos ticketmaster.dk eller den billetudbyder, du har købt billetten af.


Kan man købe billetter i døren?

Forudsat at arrangementet ikke er udsolgt, vil det også være muligt at købe billet i døren, når denne åbnes i forbindelse med koncerten. Er koncerten udsolgt i forslag, vil der ikke være billetter at købe i døren.


Kan jeg få refunderet min billet?

I tilfælde af aflysning refunderes billetten hvor den er købt. Såfremt den er købt på nettet, tilbageføres beløbet automatisk, dog minus gebyr. Er koncertdatoen flyttet, kan du enten vælge at bruge din billet til den nye dato eller få refunderet din billet. Kontakt den konkrete billetudbyder for mere information.

Generelle henvendelser

Kontakt:

Amager Bio og BETA
Øresundsvej 6
2300 København S

Tlf.: +45 32 86 08 80
Mail: info@amagerbio.dk

Handicap og tilgængelighed

Information til kørestolsbrugere og gangbesværede

I Amager Bio

I Amager Bio er der adgang til salens gulv for gangbesværede eller kørestolsbrugere via to ramper. Der forefindes handicaptoilet i niveau med indgangen. Er man gangbesværet og har svært ved at stå op en hel koncert, er der et begrænset antal siddepladser på bagvæggen af koncertrummet.

I BETA

I BETA er der adgang til salen og baren via en elevator i den del af cafeen, der er i niveau med Musiktorvet. Handicaptoilettet tilgås via samme elevator. Det forefindes i kælderen. Er man gangbesværet og har svært ved at stå op en hel koncert, er der kun mulighed for at sidde ned i baren lige udenfor salen. Salen vil kun være delvis synlig fra baren.

Generelt for begge steder

 • Der er to handicap-parkeringspladser i bunden af Strickersvej, ca. 25 m fra indgangen til Amager Bio.
 • Det er muligt at få en ledsager med, hvis man har fået udstedt et ledsagekort fra Danske Handicaporganisationer og selv har en gyldig billet/gyldig adgang. til arrangementet. Ledsagebillet bestilles hos Ticketmasters kundeservice på tlf. 3848 1633 på hverdage kl. 10-17. Der kan kun betales med Mobilepay og  ledsager-kortnummer skal oplyses.
 • Man må gerne medbringe hjælpemidler i salen såsom kørestol, rollator og krykker, men man må ikke medbringe møbler eller tage barernes stole ind i salene.
 • Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til info@amagerbio.dk.
Husregler

Narkotika- og alkoholpolitik:

Loven gælder i Amager Bio og BETA, som alle andre steder i landet. Amager Bio og BETA accepterer derfor ikke indtagelse eller besiddelse af nogen former for narkotika ved vore koncerter eller arrangementer. Bliver man taget i overtrædelse af Lov om euforiserende stoffer vil det medføre politianmeldelse, bortvisning og to års karantæne.

Det er i Amager Bio ikke tilladt:

 • At udskænke alkohol til unge under 18 år
 • At udskænke alkohol til gæster, som personalet vurderer, kan blive til fare eller ulempe for sig selv og andre
 • At ryge – hverken almindelige cigaretter eller nogen form for elektroniske cigaretter. Vi har dog en rygeterrasse, hvor man gerne må ryge almindelige cigaretter og elektroniske cigaretter

Bortvisning:

Gæster som ved fuldskab, narkopåvirkning eller ved vold generer personale eller andre gæster bliver bortvist uden refundering af billet. Gæster som gentagne gange ikke efterlever personalets anvisninger bliver bortvist uden refundering af billet.

Risikovurdering:

Amager Bio og Beta risikovurderer alle arrangementer og kontakter politiet proaktivt hvis vi skønner at det kan have en forebyggende effekt.

Våben og vold:

Loven gælder i Amager Bio og BETA, som alle andre steder i landet. Politiet bliver altid tilkaldt ved overtrædelse af våbenloven, derudover er det vagtchefens opgave til en hver tid at vurdere, om situationen kræver politiets tilstedeværelse. Al udøvelse af vold bliver meldt til politiet.

Sikkerhed:

Alle vagter har godkendt vagtuddannelse og er i besiddelse af vagtkort med tilhørende godkendelse til at arbejde som dørmand i Amager Bio.

I Amager Bio er det ikke tilladt at medbringe:

 • Drikkevarer og madvarer
 • Rygmærker eller andre banderelaterede markeringer
 • Fyrværker
 • Professionelle eller semiprofessionelle kameraer (Medmindre man er tilknyttet et medie og har fået forudgående tilladelse af spillestedet. Til denne kategori regnes spejlreflekskameraer eller andre kameratyper, med udskiftelige objektiver og/eller kraftigt zoom-objektiv)
 • Lydoptageudstyr (Medmindre man har fået forudgående tilladelse af spillestedet og bandets management)
 • Filmoptageudstyr (Medmindre man har fået forudgående tilladelse af spillestedet og bandets management)

Alle flugtveje må kun bruges i nødsituationer, misbrug af dette medfører bortvisning.

Det er som udgangspunkt tilladt at tage billeder med almindeligt lommekamera eller mobiltelefon til vore koncerter til personligt brug. Det er ikke tilladt for gæster at filme koncerterne.

Derudover skal man altid følge vagternes anvisninger, da der kan være forskellige regler for de forskellige kunstnere.

Koncerttidspunkter

Hvornår begynder koncerten?

Amager Bio og BETA annoncerer altid tidspunktet for showstart på hjemmeside, billet, Facebook og andre steder – dvs. dét tidspunkt hvor det første/eneste band går på.

Dørene åbner oftest en time inden showstart, men det kan variere fra tid til anden. Det vil fremgå af vores hjemmeside.


Kan koncerten ændre tidspunkt?

Sjældent sker det, at vi bliver nødt til at ændre de udmeldte tidspunkter til en given koncert. Vi vil altid forsøge at nå ud til billetkøberne med informationen gennem vores billetudbyder, samt at få ændret tidspunkterne på hjemmeside og Facebook-eventen, så hurtigt som muligt.

Vi kan altid anbefale at du orienterer dig om tidspunkter til en koncert på vores hjemmeside på dagen.

Fotos af faciliteter / ramper, toilet ect.