Praktisk info & FAQ

Praktisk information

Billetter til Amager Bio og BETA

Køb af billetter

Billetter til koncerter og arrangementer i Amager Bio og BETA kan i forsalg købes hos ticketmaster.dk eller billetlugen.dk Du finder et salgslink på vores hjemmeside i forbindelse med omtalen/præsentationen af de enkelte koncerter. Er der problemer med købs-flowet, må vi bede dig om at tage kontakt til supporten hos henholdsvis ticketmaster.dk og billetlugen.dk Forudsat at arrangementet ikke er udsolgt, vil det også være muligt at købe billet i døren, når denne åbnes i forbindelse med koncerten.

Refundering af billetter

I tilfælde af aflysning refunderes billetten hvor den er købt. Såfremt den er købt på nettet, tilbageføres beløbet automatisk, dog minus gebyr. Dette kan tage 2-4 uger. Er koncertdatoen flyttet, kan du enten vælge at bruge din billet til den nye dato eller få refunderet din billet. Kontakt den konkrete billetudbyder for mere information. OBS! Billetter refunderes KUN ved aflysning eller ny dato.

Handicap og tilgængelighed

Kørestolsbrugere og gangbesværede

I Amager Bio

I Amager Bio er der adgang til salens gulv for gangbesværede eller kørestolsbrugere via to ramper. Der forefindes handicaptoilet i niveau med indgangen. Er man gangbesværet og har svært ved at stå op en hel koncert, er der et begrænset antal siddepladser på bagvæggen af koncertrummet.

I BETA

I BETA er der adgang til salen og baren via en elevator i den del af cafeen, der er i niveau med Musiktorvet. Handicaptoilettet tilgås via samme elevator. Det forefindes i kælderen. Er man gangbesværet og har svært ved at stå op en hel koncert, er der kun mulighed for at sidde ned i baren lige udenfor salen. Salen vil kun være delvis synlig fra baren.

Generelt for begge steder

  • Der er to handicap-parkeringspladser i bunden af Strickersvej, ca. 25 m fra indgangen til Amager Bio.
  • Det er muligt at få en ledsager med, hvis man har fået udstedt et ledsagekort fra Danske Handicaporganisationer og selv har en gyldig billet/gyldig adgang til arrangementet. Ledsagebillet bestilles hos Ticketmasters kundeservice på tlf. 7015 6565 på hverdage kl. 10-17
  • Man må gerne medbringe hjælpemidler i salen såsom kørestol, rollator og krykker, men man må ikke medbringe møbler eller tage barernes stole ind i salene
  • Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til info@amagerbio.dk
Foto af optrædende

Billeder og Kamera

I Amager Bio er det som udgangspunkt tilladt at tage billeder med mobiltelefon og almindelige kompaktkameraer. Følg dog altid personalets anvisninger, da det til enkelte koncerter kan være forbudt. Det er udelukkende tilladt at tage billeder med professionelle eller semiprofessionelle kameraer, hvis der er givet tilladelse til dette på forhånd. Det er ikke tilladt at filme koncerterne. Fotografer skal altid følge personalets anvisninger.

Husregler

Narkotika- og alkoholpolitik:

Amager Bio og BETA accepterer ikke indtagelse eller besiddelse af nogen former for narkotika ved vore koncerter eller arrangementer. Bliver man taget i overtrædelse af Lov om euforiserende stoffer vil det medføre politianmeldelse, bortvisning og to års karantæne.

Det er i Amager Bio ikke tilladt:

– At udskænke alkohol til unge under 18 år. – At udskænke alkohol til gæster, som personalet vurderer, kan blive til fare eller ulempe for sig selv og andre. – At ryge – hverken almindelige cigaretter eller nogen form for elektroniske cigaretter.

Bortvisning:

Gæster som ved fuldskab, narkopåvirkning eller ved vold generer personale eller andre gæster bliver bortvist uden refundering af billet. Gæster som gentagne gange ikke efterlever personalets anvisninger bliver bortvist uden refundering af billet.

Risikovurdering:

Amager Bio og Beta risikovurderer alle arrangementer og kontakter politiet proaktivt hvis vi skønner at det kan have en forebyggende effekt.

Våben og vold:

Politiet bliver altid tilkaldt ved overtrædelse af våbenloven, derudover er det vagtchefens opgave til en hver tid at vurdere, om situationen kræver politiets tilstedeværelse. Al udøvelse af vold bliver meldt til politiet.

Sikkerhed:

Alle vagter har godkendt vagtuddannelse og er i besiddelse af vagtkort med tilhørende godkendelse til at arbejde som dørmand i Amager Bio.

I Amager Bio er det ikke tilladt at medbringe:

– Drikkevarer og madvarer. – Rygmærker eller andre banderelaterede markeringer. – Fyrværkeri. Alle flugtveje må kun bruges i nødsituationer, misbrug af dette medfører bortvisning. Det er som udgangspunkt tilladt at tage billeder med almindeligt lommekamera og mobiltelefon til vore koncerter. Professionelle eller semiprofessionelle kameraer kræver særlig tilladelse (Gives kun til professionelle). Det er ikke tilladt at filme koncerterne. Derudover skal man altid følge vagternes anvisninger, da der kan være forskellige regler for de forskellige kunstnere.

Fotos af faciliteter / ramper, toilet, ect