Open Call - Gavlkunstværk

Amager Bio og Tuborg søger kunstnere til udarbejdelse af et kunstværk på gavlen i krydset mellem Englandsvej og Sundholmsvej – i nærheden af Amager Bio.

Amager Bio og Tuborg afholder derfor en konkurrence, hvor vinderen præmieres med et honorar på 100.000 kr.

Selve opførelsen på gavlen er ikke indregnet i de 100.000 kr. Det kan være, men er ikke nødvendigvis kunstneren selv, der skal virkeliggøre kunstværket – det vil blive aftalt nærmere mellem vinderen og de øvrige parter.

Om projektet

Amager Bio ønsker i samarbejde med Tuborg at skabe et kunstværk, der har et højt kunstnerisk niveau, og som skaber værdi for de forbipasserende og området som helhed.

Kunstværket skal være på gavlen for enden af Sundholmsvej i krydset mellem Englandsvej, og er planlagt til at være synligt i mindst 5 år. Det er sponsoreret af Tuborg hvis logo, sammen med Amager Bios, skal være tilstede på gavlen som afmelding et sted i kanten. Det skal være muligt for Amager Bio og Tuborg at gengive værket på eksempelvis billede eller plakat i den periode.

Vi ser gerne meget forskellige bud på udformningen fra alle der er erfarne med udarbejdelse af visuelle udtryk – det må med andre ord gerne, men behøver ikke at være et maleri.

Proces for konkurrencedeltagelse og udvælgelse

På baggrund af en skitsekonkurrence, vil Amager Bio og Tuborg vælge en vinder ud fra følgende kriterier:

  • Evnen til at arbejde stedspecifikt med en gavl der skal spille op til kvarteret
  • Evnen til at tænke nyt, vise mod og skabe opmærksomhed
  • Værket må gerne have musik som tematik – mere eller mindre abstrakt
  • Ansøgerens tidligere kunstneriske virke.

Skitserne vil blive vurderet af:

  • Ole Fick – billedkunstner og musiker
  • Rikke Juellund – Scenograf
  • Emil Grønkær Svendsen – Pr- og marketingmanager, Amager Bio
  • Eva Rehling – Kulturchef Amager S, herunder Amager Bio
  • Peter Giacomello – Sponsorship and Reputation Director, Tuborg/Carlsberg

Hvad skal ansøgningen indeholde

Ansøgningen skal afleveres elektronisk og indeholde hvad der svarer til maksimalt 2 A4-sider med en skitse af det foreslåede gavlværk og et C.V. Sider ud over dette vil ikke indgå i bedømmelsen. C.V.’et må gerne indeholde links.


Besigtigelse af gavlen

Gavlen kan beses på Englandsvej, der hvor Sundholmsvej munder ud i Englandsvej. Adressen er Torben Oxes Alle 2, 2300  KBH S

 

Deadline

DETTE OPEN CALL ER AFHOLDT, OG DER KAN IKKE INDSENDES FORSLAG LÆNGERE

Værket forventes herefter færdiggjort på gavlen i sommeren 2018.