Beta

Lørdag 2. november

Terminalist

Om koncerten

Kriserne omslutter os. Hvor end vi kigger hen. Fra energikrise, krig i Ukraine og storpolitisk konflikt over inflationskrise, ulighedskrise, coronakrise, demokratikrise og trivselskrise til den altoverskyggende klima- og biodiversitetskrise.

Det er et tungt og komplekst tema, som hyperthrashere i Terminalist tager op på anden fuldlængde, ‘The Crisis as Condition’. Med rødder i 1980’ernes tekniske thrash metal opdaterer de den sociopolitiske kritik kendt fra genrens storhedstid i slutningen 1980’erne og starten af 1990’erne – en tid, der også var præget af politisk opbrud, men samtidig var kendetegnet af en tro på bedre tider forude.

På ‘The Crisis as Condition’ er dette verdensbillede vendt om. Tidligere tiders optimisme og fremskridstro er blevet afløst af pessimisme og sortsyn. Opbrud er blevet til sammenbrud, undtagelsestilstanden den nye normal. Krisen er blevet et vilkår.

Det sker i en hårdtslående, dynamisk og detaljemættet musik, der har sin grundbase i thrash metal, men som i sine snørklede rytmer og ambitiøse sangskrivning finder paralleller i progressiv metal og black metal.

Tekstuniverset refererer vidt og bredt – fra Kreator til Margaret Thatcher – og trækker på værker og tanker fra filosoffer, sociologer, kulturkritikere og politologer som Francis Fukuyama, Hartmut Rosa, Mark Fisher og Paul Virilio samt danske Mikkel Vedby Rasmussen og Mikkel Krause Frantzen.

Medier